Panta ontwikkelt, levert en implementeert sinds 2000 relatiebeheer-software voor overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Panta Software

 • Panta deelt kennis en maakt informatie toegankelijk
 • Panta verhoogt de kwaliteit van uw organisatie
 • Panta levert een stabiel basispakket
 • Panta levert betaalbaar maatwerk
 • Panta bespaart tijd
 • Panta is prettig om mee te werken

Services

 • Relatiebeheer
 • Projectbeheer
 • Documentenbeheer
 • Urenverantwoording
 • Centrale agendering en planning
 • Activiteitenregistratie

Koppeling

 • Panta is zo gemaakt dat er eenvoudig klantspecifieke functionaliteiten aan toegevoegd kunnen worden
 • Panta werkt goed samen met Word, Excel, Outlook en Exact
 • Waar nodig legt Panta koppelingen met uw eigen software zoals bv een financieel administratiesysteem

Maatwerk

 • Panta is zo gemaakt dat specifieke functionaliteiten gemakkelijk toegevoegd kunnen worden
 • Met een gedegen inventarisatie wordt in kaart gebracht welke specifieke wensen u heeft en hoe deze eenvoudig en snel ingebouwd kunnen worden
 • Panta verzorgt tijdens het (maatwerk)traject de begeleiding, training, implementatie en het projectmanagement

Toepassingen

 • Projectenbeheerssysteem voor een bouwonderneming
 • PR voor een mediabedrijf
 • Kaartverkoop- en toegangscontrolesystemen voor publieksattracties
 • Klachtenafhandeling en kennissystemen voor een overheidsdient
 • enzovoort …

Techniek

Panta draait onder alle versies van Windows, dus niet op een Apple of Android computer. Panta is een programma dat gecompileerd is naar machinetaal, waardoor de performance (snelheid) erg hoog is.

De gegevens van Panta worden opgeslagen in een MySQL-database. MySQL is een populaire open-source database. Indien gewenst kan in plaats van MySQL ook Microsoft SQL gebruikt worden. MySQL kan eenvoudig op uw server geïnstalleerd worden, maar u kunt er ook voor kiezen gebruik te maken van onze MySQL server. Dat heeft de volgende voordelen:

 • U hoeft zich niet bezig te houden met onderhoud en backups.
 • U kunt vanaf iedere locatie bij uw gegevens, als u een internet verbinding heeft.
 • Uw eigen server wordt niet belast met de database.

Panta koppelt standaard met Word, Excel en Outlook. Ook is er een koppeling met Exact beschikbaar, die ervoor zorgt dat uw Exact debiteur- en crediteurgegevens synchroon blijven lopen met de n.a.w. gegevens in Panta. Ook verkoop-facturen kunnen vanuit Panta naar Exact “gepoort” worden.

Systeemeisen

De eisen die Panta stelt aan uw systemen zijn niet hoog. Als u een functionerend werkstation hebt met Windows 10, dan is dat voldoende. In z’n algemeenheid: Als Word en Excel kunnen draaien op uw computer kan Panta ook op uw computer draaien.
Voor de database-server geldt iets dergelijks: MySQL stelt geen hoge eisen aan het systeem waarop het draait. Natuurlijk zijn de prestaties afhankelijk van het aantal gebruikers dat tegelijk inlogt, maar dat geldt voor ieder systeem.

Clarion

Panta is geschreven in de programmeertaal Clarion. Dat is een taal waarin buitengewoon snel en efficiënt database-georiënteerde programma’s geschreven kunnen worden. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk om voor Panta specifieke modules te schrijven die zijn toegesneden op uw wensen. Als er een nieuwe versie van Panta uitkomt, zal uw maatwerk altijd blijven werken met de nieuwe versie dus. Dat laatste is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt: bij veel andere programma’s moet uw maatwerk steeds opnieuw worden ingepast in nieuwe versies van het hoofd-programma.

Testversie

Wilt u Panta zelf eens proberen, dan kan dat.
Doe daarvoor het volgende:
Download het Windows installatie programma middels de link hieronder.
Installeer Panta door het starten van het installatie programma.
Start Panta en log in als gebruiker ADM, met wachtwoord adm.

Het is mogelijk dat uw firewall dataverkeer naar onze proefdatabase blokkeert. Panta zal in dat geval tijdens het opstarten aangeven dat de database niet bereikbaar is. Neem in dat geval contact met ons op, dan richten we de test anders in.

Houd rekening met het volgende:
De demonstratieversie van Panta gebruikt een fictieve database. U krijgt fictieve gegevens te zien en de Panta-demo laat tijdens het testen géén persoonlijke gegevens achter in het systeem. Zie ook onze privacyverklaring.

Panta demo (29,9 Mb)